Hot News

Danh Mục - Kế Toán

  • Định hướng phát triển ngành kế toán trong thời kỳ chuyển đổi số

    Định hướng phát triển ngành kế toán trong thời kỳ chuyển đổi số

    Cách mạng công nghiệp 4.0 mang tới rất nhiều thay đổi tích cực lẫn tiêu cực trong cách ngành nghề trong xã hội. Việc thay đổi để phù hợp với nền kinh tế là vô cùng cần thiết đối với phòng kế toán và toàn thể doanh nghiệp. Dưới…