[Giải đáp] Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Có vai trò như thế nào?

[Giải đáp] Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Có vai trò như thế nào?

Báo cáo tài chính hợp nhất là một khá thuật ngữ quen thuộc. Vậy báo cáo tài chính là gì, có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp? Bài viết sau đây sẽ giải đáp những vấn đề vướng mắc về báo cáo tài chính hợp nhất.

 

1, Bạn đã hiểu báo cáo tài chính hợp nhất là gì? 

 • Báo cáo tài chính hợp nhất là gì

Báo cáo tài chính hợp nhất có bố cục và chức năng gần giống báo cáo tài chính của công ty riêng lẻ. Tuy nhiên, đây là bản báo cáo được hợp nhất bởi nhiều báo cáo tài chính của các công ty mẹ, công ty con. 

Thông thường, báo cáo tài chính hợp nhất chính là báo cáo tài chính của một tập đoàn, tổng công ty và được lập theo năm tài chính.

Khi đó, một tập đoàn lớn hoặc một tổng công ty bao gồm các công ty con sẽ ra báo cáo tài chính riêng lẻ của doanh nghiệp mình. Sau đó, các báo cáo này được tổng hợp lại thành báo cáo tài chính hợp nhất.

 

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn Hòa Phát năm 2021 đã được kiểm toán và đóng dấu

 • Báo cáo tài chính hợp nhất dùng trong doanh nghiệp nào?

Các loại hình doanh nghiệp thường được lập báo cáo tài chính hợp nhất như :

 • Các tập đoàn gồm cả công ty mẹ và công ty con
 • Các công ty mẹ có trên 50% quyền biểu quyết tại công ty con
 • Các tổng công ty nhà nước có công ty con trực thuộc

2, Báo cáo tài chính hợp nhất có tầm quan trọng như thế nào?

 • Vai trò đối với doanh nghiệp

Trả lời được cho câu hỏi “báo cáo tài chính hợp nhất là gì?” ta đã có thể đánh giá được vai trò của báo cáo tài chính hợp nhất đối với tập đoàn, tổng công ty. Cũng giống như báo cáo tài chính riêng lẻ, báo cáo tài chính hợp nhất thể hiện rõ tình hình hoạt động và kinh doanh của cả một tập đoàn lớn.

Các chủ đầu tư, thành viên hội đồng quản trị cũng như các nhà quản lý có thể nắm được toàn bộ hoạt động cũng như kết quả kinh doanh của tập đoàn. Đồng thời, so sánh sự vận động và kết quả kinh doanh của các công ty con, từ đó đưa ra những quyết định hợp lý để phát triển tập đoàn.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng có thể dựa vào báo cáo tài chính hợp nhất để thẩm định các khoản vay mới, đánh giá khả năng thanh toán các khoản vay cũ.  

Các cơ quan thuế luôn cần báo cáo tài chính hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài…

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng đánh giá tập đoàn, tổng công ty dễ dàng hơn. Từ đó, đưa ra được những chính sách hợp lý để hỗ trợ, quản lý nền kinh tế.

 • Vai trò đối với nhà đầu tư

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì là câu hỏi mà các nhà đầu tư cần biết nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro. Với các nhà đầu tư mới, việc đánh giá kết quả kinh doanh, đánh giá hoạt động của các tổng công ty, tập đoàn là cực kỳ quan trọng. Đánh giá qua báo cáo tài chính hợp nhất là cách dễ dàng và rất hiệu quả để đưa ra những phương án đầu tư, phân bổ nguồn vốn hợp lý.

Các nhà đầu tư có thể hiểu tường tận các hoạt động của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính hợp nhất.

 

Với những thành viên hội đồng quản trị, các nhà đầu tư lâu năm, các cổ đông cần theo dõi báo cáo tài chính hợp nhất thường xuyên. Kết quả kinh doanh, quy mô công ty, dòng tiền là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản của bản thân. Do đó, báo cáo tài chính hợp nhất đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với các nhà đầu tư.

3, Phân biệt báo cáo tài chính hợp nhất với báo cáo tài chính riêng lẻ

 • Giống nhau

Báo cáo tài chính hợp nhất có hình thức gần như giống hệt với báo cáo tài chính riêng lẻ. Cả hai đều được lập bởi những kế toán viên có kinh nghiệm và dựa theo mẫu được nhà nước ban hành. 

Báo cáo tài chính hợp nhất cũng bao gồm các thành phần như: bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ và một phần rất quan trọng là thuyết minh báo cáo tài chính. 

Báo cáo tài chính hợp nhất cũng cần được kiểm toán và phê duyệt bởi đơn vị có thẩm quyền. Đây là thước đo để đánh giá hoạt động và hiệu quả kinh tế của công ty trong năm tài chính vừa qua. Thông thường, báo cáo tài chính hợp nhất được công khai và mọi người dễ dàng được tiếp cận.

 • Khác nhau

Một tập đoàn, tổng công ty có thể có nhiều báo cáo tài chính riêng lẻ nhưng chỉ có một báo cáo tài chính hợp nhất để đánh giá hoạt động của toàn thể doanh nghiệp. Do đó, báo cáo tài chính hợp nhất sẽ có thêm một số chỉ tiêu như sau :

 • Phần tài sản : thêm lợi thế thương mại
 • Phần nguồn vốn : thêm lợi ích của cổ đông thiểu số
 • Phần kết quả kinh doanh : thêm lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát

Lợi thế thương mại là phần chỉ có trong báo cáo tài chính hợp nhất

 

Kết luận

Như vậy, bài viết đã giải đáp cho câu hỏi “Báo cáo tài chính hợp nhất là gì?” và “Vai trò của báo cáo tài chính hợp nhất”. Hi vọng, những thông tin trên hữu ích cho các nhà đầu tư mới và các bạn muốn tìm hiểu về báo cáo tài chính cũng như hoạt động đầu tư tài chính tại các tập đoàn và tổng công ty.