Báo cáo tài chính gồm những gì? Tầm quan trọng của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính gồm những gì? Tầm quan trọng của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính thể hiện rõ nhất tình hình hoạt động của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian. Báo cáo tài chính gồm những gì và có tầm quan trọng như thế nào đến doanh nghiệp là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Những vấn đề đó sẽ lần lượt được giải đáp trong bài viết dưới đây.

 

1, Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là có thể hiểu là những thông tin tài chính và kết quả kinh doanh của công ty trong một khoảng thời gian. Những thông tin này được kế toán viên hệ thống lại thành bảng biểu theo mẫu quy định của nhà nước. 

Mọi công ty, tổ chức kinh tế đều phải lập báo cáo tài chính đúng tiêu chuẩn và đầy đủ quy trình. Điều này giúp cho việc cung cấp thông tin tài chính được minh bạch, rõ ràng và thuận tiện cho những người cần tìm hiểu về tình hình doanh nghiệp.

Mẫu bảng cân đối kế toán trong báo cáo tài chính theo thông tư 200

Để hiểu rõ hơn về báo cáo tài chính, chúng ta cần đi tìm câu trả lời cho câu hỏi : ”Báo cáo tài chính gồm những gì?”

2, Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính của các công ty đều phải được lập bởi kế toán viên có kinh nghiệm, được trình bày theo đúng quy định và được cơ quan kiểm toán có thẩm quyền soát xét. Báo cáo tài chính thường có những phần như sau:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Mỗi phần lại có thông tin chi tiết đặc trưng cho thông tin tài chính của công ty.

 • Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán thường phản ánh kết quả tại một điểm thời gian nhất định, thông thường là ngày đầu kỳ và ngày cuối kỳ. Hai phần chính trong bảng cân đối kế toán là bảng tài sản và bảng nguồn vốn. Trong đó, tổng tài sản và tổng nguồn vốn luôn luôn bằng nhau trong cùng một thời điểm.

Bảng tài sản thể hiện sự phân chia tài sản của công ty bao gồm tài sản dài hạn và tài sản ngắn hạn. Trong đó, các loại hình tài sản được phân bổ chi tiết và chính xác theo đúng quy định. 

Bảng nguồn vốn lại thể hiện cơ cấu và cách phân bổ nguồn vốn của công ty. Trong đó, cơ cấu nguồn vốn thường chia thành nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, cách phân bổ nguồn vốn cũng được thể hiện chi tiết trong các mục để người đọc dễ dàng hiểu và đánh giá.

 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Khác với bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lại thể hiện tình hình kinh doanh của công ty trong một khoảng thời gian. Thông thường báo cáo sẽ đánh giá kết quả xuyên suốt từ đầu kỳ xuống đến cuối kỳ.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng được trình bày theo mẫu quy định và thường thể hiện 3 số liệu chủ yếu là :

 • Doanh thu
 • Chi phí
 • Lợi nhuận

Trong đó, doanh thu sẽ được chia thành các mục như: doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu về hoạt động tài chính, doanh thu khác…

Chi phí bao gồm: giá vốn hàng bán, chi phí quản lý, chi phí tài chính, chi phí khác….

Lợi nhuận cũng được chia thành lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần… Tuy nhiên, kết quả cuối cùng và quan trọng nhất trong bảng là tổng lợi nhuận sau thuế. Đây là khoản lợi nhuận mà tất cả doanh thu trừ đi tất cả chi phí và trừ thêm cả thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Lợi nhuận sau thuế phản ánh chính xác kết quả kinh doanh của công ty trong kỳ và cũng là chỉ số quan trọng nhất. Ngoài ra, tùy vào công ty có thể có thêm thông tin khác như là : lãi cơ bản trên cổ phiếu, lãi suy giảm trên cổ phiếu….

 • Bảng lưu chuyển tiền tệ

Cũng giống như bảng báo cáo kết quả kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ thể hiện hình hình công ty trong một khoảng thời gian từ đầu kỳ đến cuối kỳ. Tuy nhiên, bảng này thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của công ty trong kỳ. Các hạng mục chính là lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, từ đầu tư và hoạt động tài chính.

Bảng lưu chuyển tiền tệ là công cụ để quản lý, theo dõi cũng như kiểm soát dòng tiền của công ty.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn Hòa Phát

 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính là một phần để tổng hợp lại cũng như mô tả chính xác về các bảng phía trên. Đồng thời, cung cấp những thông tin cần thiết khác để đảm bảo cho báo cáo tài chính được đầy đủ và minh bạch.

3, Tầm quan trọng của báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

 • Đối với doanh nghiệp

Việc xác định báo cáo tài chính gồm những gì là tiền để để đi sâu đánh giá các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính. Nhờ đó, tình hình kinh doanh và các hoạt động của doanh nghiệp được thể hiện một cách rõ ràng. Thông qua báo cáo tài chính, các nhà quản lý có thể nắm được tình hình của doanh nghiệp mình để có những hướng đi hợp lý trong tương lai. 

 • Đối với nhà đầu tư

Việc xem xét báo cáo tài chính của doanh nghiệp là rất quan trọng cho các nhà đầu tư để đánh giá xem doanh nghiệp này có nên đầu tư không và đầu tư bao nhiêu tiền. Đặc biệt, các nhà đầu tư cá nhân cần phải biết báo cáo tài chính gồm những gì, các chỉ số thể hiện điều gì để đưa ra những quyết định đầu tư chính xác

 • Đối với cơ quan nhà nước

Báo cáo tài chính cũng là phương tiện để doanh nghiệp báo cáo kết quả các hoạt động kinh doanh cho các cơ quan chức năng, cơ quan thuế. Đồng thời, báo cáo tài chính còn giúp ngân hàng đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp để việc thẩm định cho vay trở nên dễ dàng hơn.

Cơ quan nhà nước, cơ quan thuế, tổ chức tài chính có thể thông qua báo cáo tài chính để nắm được tình hình của doanh nghiệp. 

 

Các cơ quan nhà nước có thể nắm được tình hình hoạt động của công ty nhờ việc đọc và phân tích báo cáo tài chính. Từ đó, việc quản lý cũng trở nên minh bạch, dễ dàng hơn.

 

Kết luận

Như vậy, bài viết đã nêu rõ vấn đề báo cáo tài chính gồm những gì và có tầm quan trọng như thế nào. Hiểu rõ những vấn đề này sẽ giúp bạn nắm được thông tin về báo cáo tài chính cũng như một số hoạt động kế toán của công ty. Từ đó, có thể tìm hiểu sâu hơn về việc đọc, phân tích báo cáo tài chính cũng như đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp.