Cách xác định số thuế TNDN tạm nộp theo quy định năm 2022

Cách xác định số thuế TNDN tạm nộp theo quy định năm 2022

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý đầy đủ và đúng thời hạn là nghĩa vụ…
Định hướng phát triển ngành kế toán trong thời kỳ chuyển đổi số

Định hướng phát triển ngành kế toán trong thời kỳ chuyển đổi số

Cách mạng công nghiệp 4.0 mang tới rất nhiều thay đổi tích cực lẫn tiêu cực trong cách ngành…
Nhân sự là làm gì? Có gì thú vị xoay quanh nghề Nhân sự – HR

Nhân sự là làm gì? Có gì thú vị xoay quanh nghề Nhân sự – HR

Nhân sự là làm gì? Mô tả về công việc nhân sự có gì thú vị? Nhiều người nghĩ…